Obwodnica Witomina – o największej inwestycji infrastrukturalnej od lat

Wersja krótka

Pierwszego dnia po uzyskaniu pozwolenia na budowę (decyzja ZRID) ogłoszony został przetarg na BUDOWĘ Obwodnicy Witomina. Inwestycji, która jest ostatnim etapem kompleksowej zmiany komunikacyjnej dla wyjątkowej dzielnicy otoczonej lasem, ale mającej wpływ dla tysięcy gdynianek i gdynian w codziennym przemieszczaniu się.

Jak Obwodnica Witomina będzie wygadała

 • Cztery pasy ruchu,
 • droga dla rowerów i chodnik,
 • pełna infrastruktura,
 • buspas pozwalający na szybki korytarz komunikacyjny pomiędzy Chwarznem-Wiczlinem, a Węzłem Wzgórze,
 • czas budowy: 20 miesięcy + odbiór.

Po co ją budujemy?

Dla odjęcia tranzytu z Witomina oraz stworzenia możliwości szybkiej komunikacji z rejonu Obwodnica Trójmiasta – Śródmieście. To wpłynie również na zmniejszenie obciążenia Estakady Kwiatkowskiego i ulicy Morskiej,

Środki są zabezpieczone w budżecie (bez tego nie można ogłosić przetargu). To największy projekt inwestycyjny ostatnich lat – wsparty przez środki zewnętrzne.

Wersja długa

Oś czasu inwestycji

 • 2019 – przedstawienie założeń dla inwestycji,
 • 2020 – rozpoczęcie projektowania po wyborze firmy,
 • 2022 – 18 lutego – uzyskanie decyzji środowiskowej,
 • 2022 – 22 marca – zaskarżenie decyzji środowiskowej
 • 2023 – uzyskanie prawomocnego rozstrzygnięcia, że pierwotna decyzja była prawidłowa
 • 2023 – uzyskanie innych decyzji zależnych od środowiskowej (np. decyzji wodno-prawnej).
 • 2023/2024 – przygotowanie i złożenie dokumentów o wydanie ZRID
 • 2024 – 28 marca – uzyskanie decyzji ZRID / przetarg na budowę.

Szczegóły

Obwodnica Witomina to projekt, który swój pierwszy akcent miał w 2019 roku. To właśnie wtedy po przeprowadzeniu kompleksowych analiz stworzono śmiały plan przeprowadzenia nowej drogi bez konieczności budowy w oparciu o wiadukty co byłoby równoznaczne z ogromnym kosztem.

Przetarg na projektowanie został ogłoszony, do postępowania stanęło wiele firm. Po przeprowadzeniu procedury wraz z badaniem znaczących różnic w cenie wybrano uznane studio projektowe. Wytyczne były bardzo precyzyjne – droga ma wykorzystywać w sposób maksymalny przebieg po gruncie, a także złożone prace ziemne przy wytyczaniu nowej niwelety. Zdając sobie sprawę z potencjału, znaczenia, a także odważnie patrząc w przyszłość na rozwój zarówno dzielnic zachodnich, ale i powstającego zaplecza biurowego w rejonie Śródmieście-Redłowo zdecydowano o kompleksowym rozwiązaniu z drogą dla rowerów, chodnikiem, budowie spójnego układu dla komunikacji miejskiej. Równolegle trwały prace budowlane związane z ulicą Hodowlaną, a także przygotowywano się do budowy ulicy Chwarznieńskiej w nowym charakterze.

Po uzyskaniu kluczowego dokumentu (i koniecznego) dla inwestycji tej skali … decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych … została zaskarżona przez jedną z gdyńskich organizacji społecznych. Merytorycznie zagrożenie było niewielkie, jednak brak prawomocnej „decyzji środowiskowej” blokował uzyskanie kolejnych dokumentów. To wiele miesięcy… zatrzymany proces, zmieniające się warunki rynkowe (historycznie wysoka inflacja). Ogrom pytań o opóźnienie i brak zrozumienia dla procesu. Coraz więcej głosów, że jednak nie uda się spełnić tego marzenia…

Niezależnie od przeszkód – duża determinacja i wielka wiara całego zespołu Wydziału Inwestycji … i 27 marca 2024 r. została wydana decyzja ZRID, czyli drogowe pozwolenie na budowę. Wtedy też opublikowano przygotowaną dokumentację przetargową. To dzień, który zapoczątkuje największą zmianę komunikacyjną tej części miasta.

Dla mnie to spełnienie marzeń, oczekiwań mieszkańców, a także przekonanie i nauka – jak ważna jest cierpliwość, determinacja, wiara i przekonanie co do realizacji najtrudniejszych projektów.