Systematycznie będą dodawane nowe projekty, które zostały zrealizowane od 2018 roku oraz aktualne działania inwestycyjne / społeczna / przestrzenne.