Odważnie w 2023 rok (Trójmiasto.pl / 17 grudnia 2022)

Zbliżający się rok będzie jednym z najtrudniejszych w historii polskich samorządów. W grudniu uchwalane są budżety, które są punktem wyjścia do pracy na następne 12 miesięcy. Zewsząd słychać głosy o obniżonych dochodach przez zmiany rządowe, trudnościach w realizacji inwestycji, konieczności ograniczenia budowanej przez lata jakości życia w polskich miastach. W Gdyni świadomie staramy się działać w sposób możliwie najmniej dotykający codzienne życie mieszkańców, a dodatkowo będzie to czas wielu inwestycji.

Inwestycje są ważne z wielu powodów, jednak kluczowym jest wspieranie lokalnej gospodarki i tworzenie miejsc pracy. Długi czas mierzyliśmy się z brakiem ofert na wykonywanie zadań lub ich bardzo wysoką ceną. Rekordowa inflacja, a przez to drastyczne podnoszenie stóp procentowych, spowodowało obniżenie możliwości zakupu mieszkań, a to bardzo silnie wpływa na sektor budowlany. To przekłada się na poszukiwanie prac również w sektorze publicznym. 

Co będzie się działo w najbliższym roku na rynku inwestycji związanych z gdyńskim samorządem?

Co ważne, już 2022 rok pokazał stabilną sytuację w obszarze inwestycji – posiadając bogaty portfel zadań mogliśmy sprawdzać, jak reaguje rynek. Udało się zrealizować szereg ważnych zadań: zakończenie rozbudowy ul. Kwiatkowskiego, remont ul. Starowiejskiej, oddanie hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 33, kompleksu sportowego na Karwinach, węzła Chylonia z przesiadkowym parkingiem podziemnym, rewitalizacji osiedla Meksyk, oddanie wyróżniającej się biblioteki w Małym Kacku, wdrożenie 24 elektrobusów – to tylko niektóre z przykładów. 

Inwestycje, które zostaną zakończone w 2023 r. (już trwające)

Kończący się rok był początkiem szeregu działań dotykających różnych obszarów życia miasta – mieszkańcy będą mogli korzystać z:

 • nowego skrzydła Szkoły Podstawowej nr 48 (ul. Jowisza),
 • nowego skrzydła Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 (ul. Wiczlińska),
 • hali sportowej przy Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych,
 • przebudowanego skrzyżowania płk. Dąbka na Oksywiu,
 • szeregu zadań w ramach projektu „Węzeł Karwiny” w obszarze ul. Wielkopolskiej i Chwaszczyńskiej,
 • Przystani Wiczlińska 50A,
 • Przystani oraz Biblioteki Widna 2A,
 • Parku Centralnego (etap 3) – kończący przebudowę największego z obszarów,
 • kompleksy sportowe przy Szkole Podstawowej nr 44 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 oraz dawnym Domu Dziecka,
 • termomodernizacja Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących.

Łączny koszt wyżej wskazanych to ok. 300 mln zł. To również czas, gdy zakończone zostaną inwestycje prowadzone przez inne podmioty. Np. SKM Trójmiasto odda trzy przebudowane przystanki, w tym dwa wręcz od zera: Leszczynki oraz Grabówek, a także Dworzec Podmiejski. Po uzyskaniu przejezdności w najbliższych dniach całkowicie oddana będzie Trasa Kaszubska, a także kończone będą prace przy przebudowie torowisk związanych z terenami portowymi. Zobaczymy również nowe oblicze fragmentu skweru Kościuszki, gdzie powstaje nowa zabudowa będąca początkiem wielkich zmian. 

Inwestycje, które rozpoczną się w 2023 r.

Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej etap Wiczlino – działanie za kwotę 33 mln zł, którego wykonawca zbuduje wzdłuż dotychczasowej ulicy nową jezdnię. Powstanie parking przesiadkowy, a także nowe skrzyżowanie z ul. Krauzego i wjazd na Obwodnicę Trójmiasta. Obszarowo dotknie niemal całą główną arterię najszybciej rozwijającej się dzielnicy, a także będzie spójne z innymi obecnie realizowanymi działaniami rozwojowymi. Wykonawca zaoferował swoje prace w bardzo krótkim czasie – zakończenie prac to wrzesień zbliżającego się roku. 

 • Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej etap Witomino – kosztorys w wysokości 60 mln zł, a samo zadanie jest drugim etapem projektu związanego z Witominem (pierwszym była rozbudowa ul. Hodowlanej i budowa zbiornika retencyjnego przy ul. II MPS). Realizacja zakłada kompleksowe przebudowanie instalacji podziemnych, a także nowe układy drogowe, chodniki, drogę dla rowerów, która połączy „leśny odcinek” aż przez całą ul. Rolniczą do ul. Kieleckiej. Przebudowane zostanie również skrzyżowanie w centrum dzielnicy. 
 • Rozbudowa ul. Nowowiczlińskiej – część zadania „Węzła Karwiny”, którego efektem będzie stworzenie buspasa od dzielnicy Dąbrowa, a także udogodnienia dla pieszych i rowerzystów. Obecnie trwa ocena ofert, a zadanie to około 25 mln zł. 
 • Rozbudowa ul. Unruga – działanie, które swoim znaczeniem jest bliskie zakończonej rozbudowie ul. Kwiatkowskiego. W najbliższych miesiącach uzyskane zostanie pozwolenie na budowę, działanie posiada dofinansowanie zewnętrzne. Będzie wsparciem dla komunikacji miejskiej, przebudowane zostaną rejony styku z ulicami Bosmańską i Śmidowicza. To zadanie o wartości kilkudziesięciu mln zł. 
 • Wiadukt drogowy w ciągu ul. Puckiej nad torami – inwestycja za niemal 80 mln zł, która realizowana jest w trybie zaprojektuj i wybuduj. Po czasie projektowym rozpoczną się najbardziej oczekiwane z działań – prace budowlane nad wiaduktem i układem drogowym.

To oczywiście tylko największe z zadań – dodatkowo są znaczące dla codziennej komunikacji dziesiątek tysięcy mieszkańców. W tym czasie nie zabraknie nowych boisk, skate parku czy inwestycji związanych z oświetleniem kolejnych ulic, w których dopiero powstaje zabudowa. Życie inwestycyjne miasta to nieustający proces związany z pracami przygotowawczymi, projektowaniem, a następnie realizacją. W naszym mieście udało się zachować płynność nawet przez najtrudniejsze lata, a obecnie wierząc w uwolnienie środków z Unii Europejskiej, mamy możliwość przygotowywania kolejnych działań, gdy na terenie Gdyni jest wiele trwających prac budowlanych. 

Suma wszelkich działań inwestycyjnych od 2018 r. do dzisiaj wraz ze środkami zakontraktowanymi sięga 1,5 mld zł (1 500 000 000 zł) – tylko w ujęciu działań miasta. Do tego należy doliczyć setki milionów, zmieniające się w miliardy innych podmiotów działających na terenie Gdyni. 

Przy okazji chciałbym państwu życzyć ogromu radości i pozytywnych emocji podczas wyjątkowych świąt Bożego Narodzenia. Spędźmy ten czas w gronie bliskich, a także niech będzie chwilą wytchnienia.