Biblioteka Wiczlino stała się kolejnym elementem usług społecznych, który został zlokalizowany w kompleksie ZSO8 / SP37 przy ul. Wiczlińskiej 50A

Fot.: materiały Biblioteka Gdynia.pl

Otwarcie nastąpiło w III kwartale 2023 r. 

Zadanie zakończone.