Budowa kanalizacji wodociągowej i sanitarnej w ciągu ul. Porożyńskiego (od ul. Krauzego).

Budowa kanalizacji wodociągowej i sanitarnej w ciągu ul. Porożyńskiego (od ul. Krauzego).

Prace budowlane: 498 700,00 zł;

Zakończenie zadania: III kwartał 2022 r. 

Zakończono.