[Etap – pozwolenie na budowę: 2023 r.]

[Etap – przetarg na wykonanie: 2024 r.]

[Etap – wyłonienie wykonawcy: 27 marca 2024 r.] – trwa oczekiwanie na podpisanie umowy

Potrzeba inwestycji w infrastrukturę ulic Posejdona i Westy była zgłaszana przez mieszkańców w bardzo różny sposób. Niezwykle cieszy ich zaangażowanie i determinacja, które za każdym razem skutkowały bardzo owocną współpracą. Zdając sobie sprawę z konieczności realizacji infrastruktury podziemnej, projektowanie kompleksowe pozwala wnikliwie zaplanować działania i rozłożyć je na poszczególne etapy.

Kompleksowa przemiana ulic Westy i Posejdona to także nowa kanalizacja deszczowa. Inwestycja zakłada budowę zbiornika retencyjno-rozsączającego, do którego zostaną odprowadzone wody opadowe. Ponadto wykonawca dla tego zadania będzie musiał zaprojektować koncepcję sieci wodno-kanalizacyjnej, opracować dokumentację przebudowy sieci wodociągowych oraz niezwykle ważny dla mieszkańców projekt – budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków.

Westy i Posejdona zyskają również energooszczędne i nowoczesne oświetlenie LED, dodatkowo doświetlony będzie ciąg pieszy od ul. Posejdona do ul. Amona. Projekt zostanie wykonany zgodnie ze Standardami dostępności dla miasta Gdyni oraz z poszanowaniem wartości krajobrazu i istniejącej szaty roślinnej. Finałem przebudowy tych dwóch ulic będzie nowa nawierzchnia drogi.

Tryb wybuduj (szacowane): 3 000 000,00 zł;

[Etap – pozwolenie na budowę: 2023 r.]

[Etap – przetarg na wykonanie: 2024 r.]

[Etap – wyłonienie wykonawcy: 27 marca 2024 r.] – trwa oczekiwanie na podpisanie umowy

Trwa podpisywanie umowy po wyborze wykonawcy – firma MIKUMA