[Rozpoczęcie prac budowlanych: I kwartał 2023 r.]

[Zakończenie prac budowlanych – IV kwartał 2023 r.]

Ulica Nauczycielska pozostała dwukierunkowa na całej długości. Stała się strefą zamieszkania – pieszy ma pierwszeństwo przed samochodami, które obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h. Bezpieczeństwo pieszych ma zapewnić też m.in. wyniesienie jezdni czy zastosowanie różnych nawierzchni. Poprawę oświetlenia ulicy zapewniają nowe  latarnie ledowe oraz latarnie oświetlające przejście dla pieszych.

Kompleksowa przemiana ulic ulicy Nauczycielskiej to efekt działania Gdyńskiego Programu Rewitalizacji po pogłębionych konsultacjach z mieszkańcami. Nowe przestrzenie, nawierzchnie, podłączenie do kanalizacji deszczowej, oświetlenie i uporządkowanie przestrzeni. To też początek prac z SM Bałtyk nad wskazaniem nowych przestrzeni parkingowych.

Prace budowlane: 2 000 000,00 zł;

Rozpoczęcie prac budowlanych: przełom I i II kwartału 2023 r.

Zakończenie prac budowlanych: IV kwartał 2023 r. 

Zadanie wykonane.