Budynek o powierzchni 2800m2  – 22 sale lekcyjne, m.in. dwie pracownie komputerowe, pracownia chemiczna z dygestorium, pokój pracy indywidualnej, pokój pracy zespołowej i sala samorządu uczniowskiego.

Fot.: materiały własne / Gdynia.pl

Placówka ZSO nr 8 w formie zespołu rozpoczęła swą działalność wraz z początkiem września 2019 roku. Powstała z połączenia przeniesionego z centrum miasta (ul. 10 lutego) XVII LO oraz Szkoły Podstawowej nr 37 im. Obrońców Kępy Oksywskiej. Już w momencie budowy pierwszej części kompleksu szkolnego było wiadomo, że szkoła jest wyjątkowa. Stała się bowiem jedną z 21 flagowych szkół Microsoft na całym świecie.

Prace budowlane: 20 mln złotych

Wyposażenie: 2,5 mln złotych

Podpisanie umowy (tryb zaprojektuj i wybuduj): czerwiec 2021 roku. 

Oddanie „w ręce” uczniów: kwiecień 2023 r. 

Inwestycja zakończona