Wiczlino ma w OSP 68 strażaków. Będzie nowa remiza

Zeszły rok dla strażaków z OSP Wiczlino był bardzo intensywny. W sobotę (24.02) odbyło się spotkanie podsumowujące działania. W zeszłym roku druhowie wyruszali do zdarzeń aż 174 razy. Obecny na zebraniu prezydent Wojciech Szczurek zapowiedział wybudowanie od podstaw nowej remizy dla strażaków.

24 lutego br. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej na Wiczlinie, odbyło się coroczne spotkanie strażaków, podczas którego podsumowano działania z roku ubiegłego, wręczono medale i wyróżnienia oraz zaplanowano wydatki na nadchodzący rok. Wśród obecnych znaleźli się również prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek i Jakub Ubych, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni. 

– OSP Wiczlino to niezwykła organizacja w życiu naszego miasta. Ważna nie tylko dla Chwarzna i Wiczlina.  To ludzie, którzy każdego dnia niosą pomoc wszystkim mieszkańcom Gdyni. Dzisiaj przekazałem informację, że podjęliśmy decyzję o powstaniu nowej siedziby dla strażaków z Wiczlina. Myślę, że warunki pracy, służby tych strażaków są najlepszą gwarancją naszego bezpieczeństwa – powiedział prezydent miasta Gdyni, Wojciech Szczurek.

W trakcie spotkania omówiono wszystkie akcje ratownicze, które miały miejsce w 2023 roku i na bazie wyciągniętych wniosków zbudowano strategię na przyszłość.

Waldemar Kolatowski powiedział – Społeczność lokalna bardzo nas wspiera, pomaga nam. Bardzo dobrze działamy z Radą Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino. Mamy tu, kilka takich przedsięwzięć sztandarowych, jak akcja „Bądź widoczny zimą”. Piknik ze strażakami, to już jest taka nasza cykliczna impreza, bardzo duża. A mieszkańcy nas wspierają, czy to darowiznami, czy potrafią przywieźć jedzenie lub ciasto na miejsce akcji.

Warto nadmienić, że jednostka ta, ma bardzo długą i bogatą historię związaną ze swoim istnieniem. Powstała w tym miejscu, jeszcze przed założeniem samego miasta, a były to tereny wiejskie. Od lat 70. Wiczlino stało się częścią Gdyni.

– Ochotnicza Straż Pożarna Gdynia-Wiczlino jest jednostką wyjątkową. To 174 wyjazdy w minionym roku, co plasuje ich, po raz kolejny w dziesiątce najbardziej aktywnych ochotniczych straży pożarnych w naszym województwie. To jest bardzo wyjątkowe, ponieważ w naszym mieście główną obsługę świadczy Państwowa Straż Pożarna. A jednak to ochotnicy stanowią bardzo istotny element tego, aby mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie. A tak, jak zostało powiedziane, to nie koniec spełniania marzeń. Ponieważ Gdynia to miasto z morza i marzeń i również to miejsce, w którym się znajdujemy przejdzie olbrzymią przebudowę i strażacy będą mogli podejmować kolejne kroki, aby kolejne osoby wstępowały do tej jednostki. Przypomnijmy to już 70. osobowa załoga, która każdego dnia jest w gotowości do tego, aby mieszkańcy Gdyni mogli czuć się bezpiecznie. – podkreśla Jakub Ubych, wiceprzewodniczący Rady Miasta.

Walne zgromadzenie OSP Wiczlino, fot. Michał Sałata, gdynia.pl

Kolejnym punktem obrad było omówienie wykonania budżetu za rok 2023. Wszelkie wydatki zostały dokładnie przeanalizowane, a stan finansowy OSP okazał się być w pełni zadowalający. Dzięki rzetelnej gospodarce pieniędzmi udało się zrealizować wszystkie planowane inwestycje oraz zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych.

Wóz strażacki lekki Ford Transit (fot. Michał Sałata)

Lekki samochód ratownictwa technicznego – Ford Transit, fot. Michał Sałata

Na początku zeszłego roku, flota pojazdów, w tej jednostce wzbogaciła się o pojazd marki Ford Transit, czyli lekki samochód ratownictwa technicznego. Wyposażony został m.in. w sprzęt do usuwania wiatrołomów, pompy pływające i zanurzeniowe oraz pilarki do metalu. Przypomnijmy, że do kosztów jego zakupu dołożyli się zarówno lokalni przedsiębiorcy, jak i Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Gdyni. Jednak główne koszty pokryła sprzedaż wysłużonego już, średniego samochodu gaśniczego marki Renault Midlinner z 1998 roku. 2 lata temu udało się zakupić ciężki wóz bojowy marki Scania P410. Jak widać, to są naprawdę, wyjątkowo korzystne lata dla tej jednostki. W zeszłym roku strażacy wyruszali do akcji 174 razy

Medale oraz odznaczenia dla strażaków z OSP Wiczlino, fot. Michał Sałata

Podczas spotkania wręczono medale za zasługi dla pożarnictwa.

Odznaką Strażak Wzorowy odznaczeni zostali: druhna Marta Kamińska oraz druh Jakub Marer.
Brązowym medalem – druh Mateusz Blank oraz Jakub Ubych, radny miasta Gdyni. 
Srebrnym medalem odznaczono druha Pawła Kamerka
Natomiast złoty medal otrzymał druh Zbigniew Kolatowski.

Wręczono również odznaczenia honorowe.

Złota odznaka honorowa – zasłużony dla pożarnictwa woj. pomorskiego, otrzymał druh Eugeniusz Kolatowski.

11 strażaków, w tym 1 kobieta, otrzymali odznakę wysługi lat, są to odznaki od 10 lat do 60 lat służby.
Upominki otrzymało 10. najbardziej aktywnych strażaków w 2023 roku.

Podsumowując, działalność Ochotniczej Straży Pożarnej Wiczlino, jest niezwykle istotna dla lokalnej społeczności, ze względu na ich zaangażowanie w ratowanie życia i mienia mieszkańców, działania edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa oraz wspieranie społeczności w sytuacjach kryzysowych. Dzięki ich poświęceniu i gotowości, mieszkańcy czują się bezpieczniej i mogą liczyć na szybką pomoc w sytuacjach awaryjnych! 

Jednostka OSP Wiczlino liczy sobie 68 osób (9 druhen i 59 druhów).