Wstęp

Jaka przyszłość dla Gdyni Zachód? Jeszcze w 2010 roku Chwarzno-Wiczlino było małą ojczyzną dla niespełna 10 000 osób. Obecnie to ponad 15 000 zameldowanych, a kolejne tysiące zamieszkujących. Jak ta część Gdyni będzie wyglądała za 5-10-15 lat? Czy będzie to tylko sypialnia? Czy może odważnie budowana dzielnica, w której w promieniu 15 minut będą dostępne wszelkie potrzebne usługi i miejsca pracy.

Jak duża będzie dzielnica?

W przestrzeni (przede wszystkim medialnej) można znaleźć różne liczby – te najbardziej skrajne mówią o 60 000 mieszkańców. Wydaje się być to przesadzone, choć bez wątpienia to obszar, który w Gdyni rozwija się najszybciej. W 2010 roku dzielnicę zamieszkiwało ponad 7000 osób, natomiast w 2023 to już 14 930. Przez ponad 10 lat liczba się podwoiła – pokazując perspektywę. To co czeka nas w przyszłości – jest możliwe do szacowania, ponieważ niemal 100% powierzchni dzielnicy posiada MPZP (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego). Powstały precyzyjne zapisy, które zabezpieczają rezerwy pod usługi publiczne (szkoły, placówki zdrowia), przestrzenie zielone, obszary retencyjne (kontynuacja Potoku Wiczlińskiego), przestrzenie zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej – a także usługowej z myślą o miejscach pracy.

Kilka słów o polanie przy ul. Chwarznieńskiej

Temat stał się bardzo głośny szczególnie przed nadchodzącymi wyborami – mało jest jednak rozmowy o faktach, a przede wszystkim podgrzewanie emocji. Zacznijmy od BARDZO WAŻNEGO faktu – za uchwalaniem obowiązującego MPZP głosowało 27 radnych (z 28), bez głosu sprzeciwu. Krótki i syntetycznie z mojej strony:

Dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej (brak zgody)

Część radnych chciała dopuszczenia w tym rejonie zabudowy mieszkaniowej. W dyskusji jednak od początku wskazywałem, że to byłaby największa strata dla tego miejsca.

Przestrzenie zielone i rekreacyjne

Teren w MPZP ma zabezpieczone 40% (!) z naciskiem na rejon wzdłuż ul. Krauzego na tereny o przeznaczeniu sportowym i rekreacyjnym (boiska, rolkowisko, skatepark, amfiteatr, pumptrack, park linowy). Część terenów jest przeznaczona pod usługi, które równie dobrze nigdy mogą nie znaleźć zainteresowania jak np. budowa przestrzeni uczelni wyższej.

To co może powstać na częściach z dopuszczeniem zabudowy

Najbardziej precyzyjnie jak to możliwe określają przyjęte dokumenty:

 • zakres dopuszczonych usług ogranicza się do: usług administracji, biur, edukacji, handlu detalicznego, gastronomii, turystyki, kultury oraz usług z zakresu opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, estetyki ciała i rekreacji.

Przecież „na fejsie piszą”, że będą wielkie magazyny

To zapis formalny, który jest dokładnie opisany – poniżej wyciąg z dokumentu:

 •  zakres dopuszczonych obiektów produkcyjnych, składów i magazynów ogranicza się do działalności w następujących dziedzinach: informatyka, telekomunikacja, elektronika, biotechnologia, automatyka, elektrotechnika, przemysł precyzyjny, przemysł kosmetyczny, przemysł kreatywny skupiony w szczególności wokół: reklamy, filmu i wideo, architektury, muzyki, rynku sztuki i antyków, sztuk performatywnych, gier komputerowych i wideo, rynku wydawniczego, rzemiosła, oprogramowania, wzornictwa, radia i telewizji, projektowania mody, i inne o podobnym profilu; dopuszcza się magazyny o powierzchni zabudowy do 2000 m2 (czyli zbieżne do przestrzeni w małych budynkach biurowych),
 • wyklucza się przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Chwarzno Wiczlino nie może być tylko sypialnią

Ostatnie lata pokazują, że inwestowanie w własne M przynosi korzyści – sam wybrałem tę dzielnicę, ponieważ cena zakupu mieszkania była atrakcyjna – dalej taka jest i perspektywy są mocno stabilne. To co jest długofalowym zagrożeniem to przeistoczenie dzielnicy w starzejącą się dzielnicę w rodzaju sypialni. Brak atrakcyjnych miejsc pracy, dostępu do usług i przestrzeni rozwojowych będzie prowadziło do degradacji tego na co pracowaliśmy przez wiele lat. Całkowicie rozumiem emocje – znam każdy fragment i każdą ulicę tej dzielnicy – jednak wiem, że emocje podpowiadają: „nie chcemy zmiany”. Takie same emocje były w miejscach, w których obecnie wielu z nas mieszka…

Jest jeszcze jedna „legenda” do wyjaśnienia: dzielnica w obszarach, gdzie powstają osiedla była „prywatna”. Gmina / miasto nie sprzedawało działek pod budowę osiedli wielorodzinnych – to zakup inwestora od właścicieli prywatnych. 

Czy w tę dzielnice się inwestuje?

 1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 37: 16 500 000 zł
 2. Budowa kompleksu edukacyjnego: 76 000 000 zł
 3. Budowa Przedszkola nr 58: 3 500 000 zł
 4. Rozbudowa kompleksu edukacyjnego: 21 500 000 zł
 5. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 48: 12 500 000 zł
 6. Rozbudowa układu ul. Chwarznieńskiej: 34 500 00 zł
 7. Inwestycje w sieci wod-kan: 22 000 000 zł 
 8. Inwestycje w sieć OPEC: 24 500 000 zł 
 9. Budowa basenu: 34 500 000 zł 
 10. Budowa żłobka: 4 700 000 zł
 11. Budowa Potoku Wiczlińskiego: 58 000 000 zł
 12. Dzielnicowe projekty oświetleniowe: 2 600 000 zł
 13. Rozbudowa ul. Wiczlińskiej: 24 000 000 zł
 14. Rozbudowa układu drogowego Dębowa Góra / Jana Kazimierza: 18 000 000 zł
 15. Przebudowa ulic Nowego Chwarzna: 19 000 000 zł
 16. Przebudowa ulic Starego Chwarzna: 12 000 000 zł 

Wydatkowane i inwestowane środki w ostatnich latach to ponad: 380 000 000 zł (trzysta osiemdziesiąt milionów złotych) 

i wiele innych…