1. edycja konkursu grantowego dla ROD – umowy podpisane!

Gdyński samorząd zakończył 1. edycję konkursu grantowego dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. To pilotażowy projekt, który ma na celu wsparcie finansowe poszczególnych ogrodów w częściach wspólnych ROD. W grudniowym naborze wzięło udział 16 ogrodów. Uzyskały łączne dofinansowanie na 2024 rok w kwocie 128 tys. zł. Umowy z działkowcami podpisał prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

We wtorek, 27 lutego delegacje gdyńskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych spotkały się w Urzędzie Miasta z prezydentem Gdyni Wojciechem Szczurkiem, by podpisać umowy na dofinansowanie projektów w częściach wspólnych poszczególnych ogrodów.

– Rodzinne Ogrody Działkowe to trwała wartość w życiu naszego miasta. Wpisane są w dokument, jakim jest „Strategia rozwoju miasta”, w plany zagospodarowania przestrzennego, w studium rozwoju miasta. Każde działanie, które będziemy podejmować w przyszłości, to działanie, które ma na celu ochronę tego niezwykle cennego potencjału w życiu Gdyni – mówi prezydent Wojciech Szczurek. – Dziś podpisaliśmy umowy w pilotażowym programie wsparcia Rodzinnych Ogrodów Działkowych. To parę tysięcy złotych, które w całym ogrodzie działkowym realizują bardzo określoną potrzebę. Brak tych pieniędzy z budżetu powodował potrzebę opodatkowywania się na wspólne działania, a tak dzięki wsparciu miasta będzie można je lepiej i skuteczniej realizować.

W grudniowym naborze do 1. edycji konkursu grantowego wzięło udział 16 ogrodów, które po przejściu procedury uzyskały dofinansowanie na 2024 rok w łącznej kwocie 128 tys. zł, przy jednoczesnym wkładzie 32 tys. zł przez ROD. Wśród działań, które uzyskały dofinansowanie znalazły się m.in. nasadzenia, mała architektura czy zakup elementów gospodarczych i narzędzi ogrodniczych.

Sadzonka jabłoni złoej renety.

Złota reneta – symbol realizacji ogrodowych projektów. Fot. Przemysław Kozłowski

Podczas gdy prezydent Szczurek podpisywał umowy, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju Marek Łucyk oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni Jakub Ubych wręczali działkowcom sadzonki jabłonek, z których wyrosną soczyste złote renety – mają one symbolizować realizowane projekty i staną się tradycją programu.

– Pierwsza pilotażowa edycja została stworzona przy ścisłym udziale przedstawicieli ROD. Już teraz możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość i zapowiedzieć kolejny nabór. Zgodnie z przyjętą uchwałą będzie się odbywał w 4. kwartale. To co bardzo cieszy, to pozytywna ocena samych zainteresowanych! – mówi Jakub Ubych, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni i współautor programu.

Mężczyzna wręcza mężczyźnie torbę z sadzonkja jabłoni, w tle ludzie podpisują umowy na realizacje projektów działkowych.

Współautorem programu grantowego dla działkowców jest Jakub Ubych, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni (z lewej). fot. Przemysław Kozłowski