Obiekt znajdujący się w sąsiedztwie ZSO8/SP37 w 2. linii zabudowy przy ul. Wiczlińskiej 50A. Będzie to niezależny budynek stanowiący integralną część najnowocześniejszego gdyńskiego kompleksu edukacyjnego.

Obiekt znajdujący się w sąsiedzkie ZSO8/SP37 w 2. linii zabudowy przy ul. Wiczlińskiej 50A. Będzie to niezależny budynek stanowiący integralną część najnowocześniejszego gdyńskiego kompleksu edukacyjnego.

Tryb zaprojektuj-wybuduj: 34 000 000,00 zł w tym dofinansowanie zewnętrzne w wysokości 30 000 000 zł.

Ogłoszenie przetargu na budowę nastąpiło 22 marca 2024 r. (publikacja na platformie PZP)

Przygotowanie do postępowania – tra zaprojektuj / wybuduj.