[Etap 1 – przedstawienie koncepcji zakładającej budowę drogi w przebiegu bez z minimalną liczbą obiektów inżynieryjnych]

[Etap 2 – podpisanie umowy projektowej]

[Etap 2A – zaskarżenie decyzji środowiskowej przez organizacje społeczne]

[Etap 2B – uzyskanie oddalenia skarg, przywrócenie pierwotnych zgód dla miasta Gdynia]

[Etap 2C – uzyskanie kompletu dokumentacji: 2023 r. ]

[Etap 3 – uzyskanie decyzji ZRID: 28 marca 2024 r.]

[Etap 4 – przetarg na wykonanie prac budowlanych: 28 marca 2024 r.]

Obwodnica Witomina – informacje technicznie:

  • Początek: odcinek leśny ul. Chwarznieńskiej (przed pętlą Sosnowa),
  • Koniec: ul. Kielecka za skrzyżowaniem z ul. Witomińską,
  • Długość: 2650 m,
  • Liczba pasów ruchu: 4 (po 2 w każdym kierunku),
  • Obiekty inżynieryjne: 4 (kładka, wiadukt oraz 2 przepusty),

Obwodnica Witomina – informacje technicznie:

  • Początek: odcinek leśny ul. Chwarznieńskiej (przed pętlą Sosnowa),
  • Koniec: ul. Kielecka za skrzyżowaniem z ul. Witomińską,
  • Długość: 2650 m,
  • Liczba pasów ruchu: 4 (po 2 w każdym kierunku),
  • Obiekty inżynieryjne: 4 (kładka, wiadukt oraz 2 przepusty),

Tryb wybuduj (szacowane): 100 000 000,00 zł;

[Etap 1 – przedstawienie koncepcji zakładającej budowę drogi w przebiegu bez z minimalną liczbą obiektów inżynieryjnych]

[Etap 2 – podpisanie umowy projektowej]

[Etap 2A – zaskarżenie decyzji środowiskowej przez organizacje społeczne]

[Etap 2B – uzyskanie oddalenia skarg, przywrócenie pierwotnych zgód dla miasta Gdynia]

[Etap 2C – uzyskanie kompletu dokumentacji: 2023 r. ]

[Etap 3 – uzyskanie decyzji ZRID: 28 marca 2024 r.]

[Etap 4 – przetarg na wykonanie prac budowlanych: 28 marca 2024 r.]

Oczekiwanie na oferty wykonawców – do 10 maja 2024 r.