[Etap I – projektowanie: 2023-2024 r.]

[Plan – przetarg na wykonanie: 2024 r.]

Kompleksowe projektowanie infrastruktury drogowej dla Chwarzna-Wiczlina było poprzedzona złożoną pracą koncepcyjną, dzięki czemu powstanie spójny układ komunikacyjny, uwzględniający potrzeby wszystkich uczestników ruchu drogowego. Kluczowym elementem dla docelowego układu drogowego tej części naszego miasta jest ul. Wiczlińska, która będzie miała m.in. dwa nowe ronda, a rozbudowa ulicy Jana Kazimierza, obejmie także ulice m.in. Kmicica i Ketlinga. Fragmenty projektowe dla tego obszaru realizowane są równolegle.

W projektowanym etapie główną osią komunikacyjną będzie ulica Jana Kazimierza, która zyska dwustronny chodnik i drogę z nawierzchnią asfaltową, elementy uspokojenia ruchu, zjazdy na posesje, odwodnienie deszczowe, a także oświetlenie. Na skrzyżowaniu z ulicą Wiczlińską połączy się rondem, uwzględnionym w pierwszym etapie projektowym.

Kompleksowe projektowanie infrastruktury drogowej dla Chwarzna-Wiczlina było poprzedzona złożoną pracą koncepcyjną, dzięki czemu powstanie spójny układ komunikacyjny, uwzględniający potrzeby wszystkich uczestników ruchu drogowego. Kluczowym elementem dla docelowego układu drogowego tej części naszego miasta jest ul. Wiczlińska, która będzie miała m.in. dwa nowe ronda, a rozbudowa ulicy Jana Kazimierza, obejmie także ulice m.in. Kmicica i Ketlinga. Fragmenty projektowe dla tego obszaru realizowane są równolegle.

W projektowanym etapie główną osią komunikacyjną będzie ulica Jana Kazimierza, która zyska dwustronny chodnik i drogę z nawierzchnią asfaltową, elementy uspokojenia ruchu, zjazdy na posesje, odwodnienie deszczowe, a także oświetlenie. Na skrzyżowaniu z ulicą Wiczlińską połączy się rondem, uwzględnionym w pierwszym etapie projektowym.

Projektowanie: 600 000,00 zł;

Prace budowlane: w trakcie tworzenia kosztorysu szczegółowego (końcowa faza projektowa).

Odbiór dokumentacji: pierwsza połowa 2024 r.

Przetarg na wykonanie: druga połowa 2024 r.

Grudzień 2023: końcowy etap projektowania.