[Etap – pozwolenie na budowę: 2024 r.]

[Plan – przetarg na wykonanie: 2024-2025 r.]

Dla rejonu ulic: Fregatowej, kpt. J.Jurkiewicza, Kliprowej, Żaglowej, Pokładowej oraz ciągu komunikacyjnego 242 KD-X (Dębowa Góra) – projektowanie kompleksowe: chodniki (ciągi piesze), nawierzchnie drogowe asfaltowa / kostka, elementy uspokojenia ruchu, zjazdy na posesje, odwodnienie deszczowe, a także oświetlenie.

[Etap – pozwolenie na budowę: 2024 r.]

[Plan – przetarg na wykonanie: 2024-2025 r.]

Dla rejonu ulic: Fregatowej, kpt. J.Jurkiewicza, Kliprowej, Żaglowej, Pokładowej oraz ciągu komunikacyjnego 242 KD-X (Dębowa Góra) – projektowanie kompleksowe: chodniki (ciągi piesze), nawierzchnie drogowe asfaltowa / kostka, elementy uspokojenia ruchu, zjazdy na posesje, odwodnienie deszczowe, a także oświetlenie.

Projektowanie: 800 000 zł

Prace budowlane: w trakcie tworzenia kosztorysu szczegółowego (ostatni etap prac projektowych).

Odbiór dokumentacji: połowa 2024 roku.

Planowany przetarg na wykonanie: 2024-2025 r. 

Grudzień 2023 r.: końcowe prace projektowe.