[Etap 1 – projektowanie rozbudowy ul. Wiczlińskiej] – w trakcie

[Etap 2 – projektowanie rejonu ul. Jana Kazimierza / Ketlinga / Kmicica ] – w trakcie

[Etap 3 – projektowanie rejonu ul. Żaglowej / Fregatowej / Pokładowej] – w trakcie

[Etap 4 – projektowanie rejonu ul. Stankiewicza] – w oczekiwaniu

[Etap 5 – projektowanie rejonu ul. Perkoza] – w oczekiwaniu

Projektowanie zakłada – układ drogowy (chodniki, nawierzchnie dróg), niebiesko-zieloną infrastrukturę, oświetlenie, elementy bezpieczeństwa.

[Etap 1 – projektowanie rozbudowy ul. Wiczlińskiej] – w trakcie

[Etap 2 – projektowanie rejonu ul. Jana Kazimierza / Ketlinga / Kmicica ] – w trakcie

[Etap 3 – projektowanie rejonu ul. Żaglowej / Fregatowej / Pokładowej] – w trakcie

[Etap 4 – projektowanie rejonu ul. Stankiewicza] – w oczekiwaniu

[Etap 5 – projektowanie rejonu ul. Perkoza] – w oczekiwaniu

Projektowanie zakłada – układ drogowy (chodniki, nawierzchnie dróg), niebiesko-zieloną infrastrukturę, oświetlenie, elementy bezpieczeństwa.

Tryb projektowania (szacowane): 3 000 000,00 zł;

Pierwsze pozwolenia na budowę: połowa 2024 r.

W trakcie projektowania 3 z 5 obszarów.