[Etap 1 – prace projektowe: podpisanie umowy: 2022 r., złożenie dokumentacji ZRID: 2. kwartał 2024 r. ]

[Plan – przetarg na wykonanie: 2024 r.]

Rozbudowa ulicy Wiczlińskiej, od Szkoły Podstawowej nr 37 (Zielona) do rejonu stacji gazowej (za pętlą autobusową Niemotowo) to jedno z kluczowych zadań inwestycyjnych Gdyni w okresie do 2025 roku w dzielnicach zachodnich. Powstaną ronda, chodniki oraz droga dla rowerów. Kluczowym będzie zbudowanie kanału do kanalizacji deszczowej.

Rozbudowa ulicy Wiczlińskiej, od Szkoły Podstawowej nr 37 (Zielona) do rejonu stacji gazowej (za pętlą autobusową Niemotowo) to jedno z kluczowych zadań inwestycyjnych Gdyni w okresie do 2025 roku w dzielnicach zachodnich. Powstaną ronda, chodniki oraz droga dla rowerów. Kluczowym będzie zbudowanie kanału do kanalizacji deszczowej.

Projekt zakładania stworzenie m.in.:
  • dwustronnego chodnika,
  • drogi dla rowerów,
  • rond – przy ul. Fregatowej i Jana Kazimierza,
  • oświetlenia LED.

Prace projektowe: 1 000 000,00 zł;

Prace wykonawcze: powyżej 12 000 000 zł 

[Etap 1 – prace projektowe: podpisanie umowy: 2022 r., złożenie dokumentacji ZRID: 2. kwartał 2024 r. ]

[Plan – przetarg na wykonanie: 2024 r.]

Grudzień 2023 r. – kompletowanie dokumentacji do złożenia wniosku ZRID.