Przygotowania inwestycji „Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych w Gdyni” trwały ze względu na jej skalę kilka lat. To kompleks zbiorników i sieć powiązań mająca łącznie kilka kilometrów.

Fot.:  Gdynia.pl

Główne założenie planowanego retencjonowania wód opadowych w zlewni Potoku Wiczlińskiego, który jest naturalnym ciekiem wodnym i lewostronnym dopływem rzeki Kaczej, to ograniczenie wielkości przepływu w przekroju ujściowym. Inwestycja była niezbędna, ponieważ możliwości przyjęcia wód przez Kaczą są ograniczone, a intensywna urbanizacja Chwarzna i Wiczlina oraz związane z nią utwardzanie gruntów sprawiają, że zmniejsza się naturalna retencja tych terenów. To z kolei grozi zalewaniem ulic i budynków w tych dzielnicach.

Koszt prac budowlanych: 35 000 000 zł

Dofinansowanie europejskie

Zakończenie: 2021 r.

Zakończone