W ramach realizacji II etapu odtworzenia Potoku Wiczlińskiego powstał zbiornik retencyjny, wykonano dwa przepusty, uregulowano ciek Potoku Wiczlińskiego, wokół zbiornika powstał oświetlony ciąg komunikacyjny z miejscami do odpoczynku wyposażony w ławki, kosze, stojaki rowerowe.

W ramach realizacji II etapu odtworzenia Potoku Wiczlińskiego powstał zbiornik retencyjny, wykonano dwa przepusty, uregulowano ciek Potoku Wiczlińskiego, wokół zbiornika powstał oświetlony ciąg komunikacyjny z miejscami do odpoczynku wyposażony w ławki, kosze, stojaki rowerowe.

Koszt prac budowlanych: 7 831 004,26 ;

Zakończenie: 2021 r.

Zakończono