[Etap 1 – projektowanie]

Zakres projektu to: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, ścian fundamentowych, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, wymianie stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wykonanie nowej instalacji gazowej, remont kotłowni gazowej, wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami i c.w.u., wykonanie i wymiana wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w sali gimnastycznej i auli oraz w części gastronomicznej, montaż paneli fotowoltanicznych i oświetlenia LED.

Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26

Zakres projektu to: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, ścian fundamentowych, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, wymianie stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wykonanie nowej instalacji gazowej, remont kotłowni gazowej, wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami i c.w.u., wykonanie i wymiana wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w sali gimnastycznej i auli oraz w części gastronomicznej, montaż paneli fotowoltanicznych i oświetlenia LED.

Zgodnie z postępowaniem przetargowym na prace projektowe.

Przetarg na prace projektowe: styczeń 2024 r.

W trakcie postępowania przetargowego.